Категории

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

11 Септември 2023 | 15:13 Прочетена: 118

 

 

 

 

 

 


 

 

            На  13 септември 2023 г. (сряда) от 13:30 до 15:00 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Етрополе (пред Мултифункционална зала на Община Етрополе (НЧ „Тодор Петев 1871“ ет.1, пл. "9-ти септември" 2 гр. Етрополе). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно актуална информация в областта на:

Ø  Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;

Ø  Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2023 година;

Ø  Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

 

         Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

         Посетителите ще получат информационни материали (брошури за програмите обхвата на Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 г.)

 

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 12 септември до 12 октомври  2023 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите за финансиране на проекти и информация за предстоящи приеми.

 

 

Проект №BG05SFOP001-4.007-0024-C01 „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център  София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?