Категории

ОТНОСНО РАЗШИРЯВАНЕ НА БАЗАТА НА ЦЕНТРАЛАТА ЗА БИОМАСА „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“

25 Май 2023 | 11:31 Прочетена: 110

Във връзка с високия обществен интерес относно разширяване на базата на централата за биомаса „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“, ръководството на община Етрополе уведомява гражданите следното:

1.      В Общинска Администрация е постъпило писмо от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София във връзка с инвестиционно предложение за „Разширяване на суровинната база на централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия“, което публикуваме.

 

2.      На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Община Етрополе като административен орган и спазвайки нормативните актове е длъжна да обяви Уведомлението за инвестиционното предложение като го публикува на интернет страницата на общината.

 

3.      Последващо решение ще бъде взето от РИОСВ - София след  обстоен анализ от компетентните лица.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?