Категории

Официална церемония по награждаване на учениците, участвали в конкурс за лого на кампанията „Младият компостьор“

05 Юли 2021 | 18:27 Прочетена: 68

 


 

На 28.06.2021 г. в СУ „Христо Ясенов“ и ОУ „Христо Ботев“ се проведе официална церемония по награждаване на учениците, участвали в конкурс за лого на кампанията „Младият компостьор“. Децата изработиха и представиха своите предложения за лого на кампанията, които бяха оценени от жури и класираните на първите три места от всяко училище получиха награди.

 

 

 

Едно от логата класирани на първо място ще бъде избрано за официално лого на кампанията и ще бъде използвано във всички следващи етапи на проекта на Община Етрополе.

 

 

 

По време на събитието бяха представени видеа на тема „Магията на компостирането“, заснети от учениците, които показват как те събират разделно отпадъци и се занимават с компостиране.

 

         

 

Мероприятието беше реализирано във връзка с изпълнението на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“ с рег. № BG16M10P002-2.009-0037-С01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

 

 

 

 

 

 --------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------

 

       Тази публикация е създадена в рамките на проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе", във връзка с ДБФП № BG16M10P002-2.009-0037-С01, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.",  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Етрополе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?