Категории

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

07 Юни 2021 | 14:02 Прочетена: 57


 

 

Уважаеми дами и господа, каним Ви на пресконференция, във връзка със стартиране на дейностите по проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съгласно Договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0037-C01.

 

 

 

      Общата стойност на проекта е 384 836,60 лв. – като 327 111,12 лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и 57 725,48 лв. са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

 

 

      Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с напредъка на проекта, цели, дейности и очакваните резултати от реализацията.

 

 

 

      Пресконференцията ще се проведе на 14.06.2021 г. /понеделник/, от 15:00 часа в Мултифункционалната зала на Община Етрополе, гр. Етрополе в сградата на НЧ  „Тодор Пеев 1871, ет. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очакваме Ви!

 

 

 

За информация:

 

Община Етрополе

 

гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1

 

тел: 0720 68 222

 

web: http://www.etropolebg.com/


 

------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------

„Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“ с рег. № BG16M1OP002-2.009-0037, процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?