Категории

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД

03 Юни 2021 | 15:42 Прочетена: 46

 

170 най-нуждаещи се жители от Община Етрополе ще продължат да получават топъл обяд до 30 септември 2021 г.

 

 

 

Агенцията за социално подпомагане одобри искането за сключване на Допълнително споразумение  с Община Етрополе по проект:  Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Етрополе”. Проектът се финансира по процедура „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 

До 30.09.2021 г. 170 жители на района ще продължат да  получават топъл обяд от избран чрез обществена поръчка изпълнител за района. Топлият обяд ще се предоставя в работни дни и ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

 

Целева група по проекта са 170 жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в условията на превенция от коронавируса Covid-19, както и за крайнонуждаещите се.

 

Целта на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията и последствията от нея.

 

Жителите, които имат желание да се включат в проекта, следва да отговарят на следните критерии, определени от Агенцията за социално подпомагане:

 

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност (за 2021 г. правителството е определило линия на бедност в размер на 369 лв.)- хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;  и/или
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; и/или
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Желаещите да получават топъл обяд, трябва да попълнят:

 

  • Заявление – декларация;
  • Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

 

За допълнителна информация и съдействие можете да се обаждате на следният  телефонен номер: 0720/ 6 2170.

 

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?