Категории

Група ГЕОТЕХМИН и Община Етрополе подписаха споразумение за подпомагане и реализация на съвместни проекти

20 Октомври 2020 | 13:33 Прочетена: 2641

   На официална церемония на 16 октомври в Община Етрополе беше подписано рамково споразумение между общината и четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН за реализиране на съвместни проекти от приоритетно значение за местното население. Компаниите Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД осигуряват финансиране и подпомагане на проекти, включени в Благотворителната програма „Българските добродетели“, създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД.
    На събитието присъстваха г-н Димитър Димитров, кмет на Община Етрополе, г-н Марин Маринов, председател на ОбС - Етрополе, г-жа Росица Христова и г-жа Станка Димитрова, заместник кметове, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД и инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД.
     Реализацията на проектите, включени в програмата, е израз на последователната социално-отговорна политика на Група ГЕОТЕХМИН към местните общности. Като се имат предвид възможните ограничения в страната във връзка с последствията от пандемията от коронавирус Covid 19 и очакваната икономическа криза, основателите на програмата желаят да подпомагат населението на общините и общинските власти в районите, в които осъществяват основната си икономическа дейност, се казва в рамковото споразумение.
      След проведени разговори между Група ГЕОТЕХМИН и Община Етрополе е решено по програмата да бъдат извършени основен ремонт на СУ „Христо Ясенов“ и ремонтни работи на покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ - гр. Етрополе.
    СУ „Христо Ясенов“ – град Етрополе е на едно от челните места в Софийска област както по площ на сградния фонд и по брой ученици, така и по резултатите в образователния процес. Парната инсталация в училището е стара и амортизирана. Въпреки частичните ремонти на парокотелното и подмяна на част от чугунените радиатори с алуминиеви, се наблюдават сериозни повреди,  което налага допълване на отоплението в класните стаи с електрически печки. Поради невъзможност да се отоплява, преди 4 години басейнът на училището е затворен.
      От изключителна важност за по-нататъшното функциониране и качественото провеждане на образователния процес е извършването на ремонт на парната инсталация, разделяне на подаването на гориво на няколко кръга с цел постигане на икономичност и ефективност, изграждане на парно отопление в сградата на общежитието, топлоизолация на корпуса на физкултурния салон и басейна и подмяна на подовата настилка.
С всички тези дейности ще се намали значително финансовата тежест за училището, ще бъдат създадени изключително благоприятни условия за процеса на обучение и по-здравословна среда.

   Ремонтните работи на покрива на МБАЛ „Проф. д-р А. Герчев“ са също от голямо значение.
   В качеството си на домакин на събитието по подписване на споразумението, кметът г-н Димитър Димитров посрещна партньорите на общината с думите: „Това е поредна стъпка в традиционно доброто сътрудничество на общината с инвеститора Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН. Удовлетворен съм, че поставяме началото на съвместна програма, в която ще бъде вложен финансов ресурс и ще се създадат нови възможности за подкрепа на общественозначими каузи“.
  Председателят на ОбС – Етрополе, г-н Марин Маринов, подчерта социалната роля на група ГЕОТЕХМИН и Елаците-Мед, които винаги са откликвали на нуждите на общината. „Надявам се, че и в бъдеще ще има добър диалог, синхрон между нас за развитието на общината и подобряването на качеството на живот за местните жители“ – каза г-н Маринов  и пожела успех на съвместното начинание.
   „В днешната реалност, свързана с пандемията Covid-19, за всички нас е особено важно да подпомогнем общинското ръководство за справяне с трудната ситуация. Ето защо сме се спрели точно на тези, важни за цялата местна общност, проекти. Поздравявам г-н Димитров и г-н Маринов за избора им да реализираме съвместни проекти в сферата на образованието и здравната грижа в рамките на дългосрочно партньорство“ – отбеляза г-н Доминик Хамерс. Той допълни, че с подписването на рамковото споразумение се укрепва дългосрочното партньорство между четирите дружества от Група ГЕОТЕХМИН и Община Етрополе.  
  В своето приветствие изпълнителният директор на Елаците-Мед инж. Драгомир Драганов подчерта доброто сътрудничество между медодобивната компания и общината, както и значението на новите проекти, по които е постигнато съгласие за осигуряване на финансиране. „С основния ремонт на СУ „Хр. Ясенов“ Група ГЕОТЕХМИН подкрепя на първо място най-малките жители на Община Етрополе, които са бъдещето на България. С подкрепата ни за ремонта на болницата ние потвърждаваме стремежа си да бъдем полезни там, където е необходимо в момента.“


Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?