Категории

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност - Началник отдел "Социална политика, спорт и туризъм"

17 Май 2017 | 08:41 Прочетена: 758

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност – Началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“, обявен със Заповед №РД-15-137/04.04.2017г. на Кмета на община Етрополе, съобщавам, че конкурсът ще се проведе на 18.05.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общинска администрация Етрополе, пл.“Девети септември“ №1, на третия етаж, стая 312 за решаване на тест. Интервюто с допуснатия кандидат преминал успешно теста е от 14:30 часа на същия ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        /п/
/РОСИЦА ХРИСТОВА/