Категории

СПИСЪК за допуснатите кандидати за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“

18 Април 2019 | 09:13 Прочетена: 1250

СПИСЪК    за допуснатите кандидати за длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит“  в общинска администрация  - Етрополе
 

    1. Калинка Йотова Величкова


    Посочения кандидат трябва да се яви на 07.05.2019г. /вторник/ от 13:30 часа в сградата на общинска администрация - Етрополе, пл.“Девети септември“ №1, на третия етаж, стая 312 за решаване на тест. Интервюто с допуснатия кандидат преминал успешно теста е от 15:00 часа на същия ден и място.
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:            /п/
                                /РОСИЦА ХРИСТОВА/