Категории

Конкурси

Конкурс за длъжността Директор на детска градина „Слънчице“ – гр. Етрополе

  ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   адрес: гр.Етрополе, община Етрополе, област Софийска, пл.“Девети септември“ №1             На основание чл.91 от Кодекса на тру...

24 Юни 2024 | 11:49   Прочети ...

Конкурс за длъжността „Секретар на община“ в Община Етрополе

  ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   със седалище гр.Етрополе, община Етрополе, област Софийска, пл.“Девети септември“ №1       ОБЯВЯВА КОНКУРС   за 1 (една) щатна ...

10 Май 2024 | 17:07   Прочети ...

Конкурс за длъжността „Главен архитект“ в Община Етрополе

На основание чл.90, ал.1, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-15-109/27.02.2024г. на Кмета на Община Етрополе,   ОБЯВЯВА КОНКУРС   ЗА ДЛЪЖНОСТ...

29 Февруари 2024 | 23:03   Прочети ...

Конкурс за длъжността директор на "Дом за стари хора" – гр.Етрополе

На основание чл.90, ал.1, чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД-15-110/27.02.2024г. на Кмета на Община Етрополе,   ОБЯВЯВА КОНКУРС   ЗА ДЛЪЖНОСТ...

29 Февруари 2024 | 22:59   Прочети ...

Конкурс за длъжността: Началник на отдел "Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика" в общинска администрация - гр.Етрополе

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор...

01 Септември 2022 | 09:30   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

29 Август 2022 | 17:44   Прочети ...

Конкурс за възлагане на управлението на "МИР-И" ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 65, чл. 68 и чл. 69, ал. 2 от Правилника за прила...

01 Август 2022 | 11:36   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е - „Медицински център I – Етрополе”

  1. За възлагане на управлението на „Медицински център I – Етрополе”  за срок от три години, при следните изисквания към кандидатите:   1.1. Да пр...

15 Декември 2021 | 10:19   Прочети ...

Конкурс за длъжността: Началник на отдел ”Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика” в общинска администрация – гр.Етрополе.

  На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подб...

16 Септември 2021 | 13:10   Прочети ...

Здравен медиатор

                                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е    Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжн...

10 Февруари 2021 | 10:41   Прочети ...