Категории

Конкурси

Конкурс за длъжността: Началник на отдел "Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика" в общинска администрация - гр.Етрополе

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор...

01 Септември 2022 | 09:30   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

29 Август 2022 | 17:44   Прочети ...

Конкурс за възлагане на управлението на "МИР-И" ЕООД

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 65, чл. 68 и чл. 69, ал. 2 от Правилника за прила...

01 Август 2022 | 11:36   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е - „Медицински център I – Етрополе”

  1. За възлагане на управлението на „Медицински център I – Етрополе”  за срок от три години, при следните изисквания към кандидатите:   1.1. Да пр...

15 Декември 2021 | 10:19   Прочети ...

Конкурс за длъжността: Началник на отдел ”Управление на общинската собственост, икономическо развитие и жилищна политика” в общинска администрация – гр.Етрополе.

  На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подб...

16 Септември 2021 | 13:10   Прочети ...

Здравен медиатор

                                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е    Във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжн...

10 Февруари 2021 | 10:41   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

  ОБЯВЛЕНИЕ   за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител               На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния сл...

12 Октомври 2020 | 09:28   Прочети ...

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на пълно работно време по трудово правоотношение за длъжността Главен инспектор „Регулация, кадастър и незаконно строителство“.

  Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на пълно работно време по трудово правоотношение за длъжността Главен инспектор „Регул...

20 Август 2020 | 13:48   Прочети ...

Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на непълно работно време по трудово правоотношение за длъжността „Главен архитект

  Община Етрополе набира кандидати за свободно работно място на непълно работно време по трудово правоотношение за длъжността „Главен архитект“.   ...

20 Август 2020 | 13:45   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 23.09.2020 г. и 24.09.2020 г. в Н

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в стра...

13 Юли 2020 | 14:50   Прочети ...