Категории

Търгове

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Р...

27 Април 2021 | 15:43   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ     На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,...

23 Март 2021 | 15:45   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                            ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ     На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,  във ...

23 Март 2021 | 15:43   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                        ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ     На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,  във връз...

23 Март 2021 | 15:41   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнени...

22 Март 2021 | 11:10   Прочети ...

Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване

На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнени...

22 Февруари 2021 | 18:51   Прочети ...

Публичен търг с явно наддаване

Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот  - частна общинска собственост , актуван с АОС № 572/26.04.2020...

29 Декември 2020 | 10:17   Прочети ...

Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване

  На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Р...

21 Септември 2020 | 10:13   Прочети ...

Община Етрополе обявява публичен търг с явно наддаване

  На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,  във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълне...

21 Септември 2020 | 10:12   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ     На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,   във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската ...

21 Септември 2020 | 10:09   Прочети ...