Категории

Търгове

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ        На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,   във връзка с чл.35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

12 Ноември 2021 | 09:14   Прочети ...

Прекратявам процедура за провеждане на публичен търг

  З  А  П  О  В  Е  Д   №  РД-15-658/28.10.2021 г.       На основание  чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от  Закона  за  местното  самоуправление и  местната...

28 Октомври 2021 | 16:08   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ      На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,  във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската ...

18 Октомври 2021 | 10:27   Прочети ...

Община Етрополе организира публичен търг с явно наддаване

  На  основание  чл.116 от  Наредба  № 5  за  общинската  собственост,  във връзка  чл. 35,  ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнен...

05 Октомври 2021 | 14:40   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ        На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,   във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинскат...

23 Септември 2021 | 09:58   Прочети ...

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 103 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона ...

05 Август 2021 | 18:07   Прочети ...

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

  З А П О В Е Д   № РД-15-468/13.07.2021 год.                                                                          На основание чл. 44 ал. 2 о...

14 Юли 2021 | 16:41   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Реш...

26 Май 2021 | 16:32   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка...

26 Май 2021 | 15:03   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост                         ...

27 Април 2021 | 15:54   Прочети ...