Категории

Търгове

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                 ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ        На  основание  чл. 116  от  Наредба  №  5  за  общинската  собственост,  в...

23 Юни 2022 | 14:40   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕНа  основание  чл. 116  от  Наредба  №  5  за  общинската  собственост,  ...

09 Май 2022 | 17:43   Прочети ...

Заповед РД-15-171 от 11.04.2022 год. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина 28.04.2022 год.

                                                    З А П О В Е Д № РД-15-171/11.04.2022 год.                                                      ...

11 Април 2022 | 15:28   Прочети ...

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

                                            З А П О В Е Д   № РД-15-129/17.03.2022 год.                                                            ...

17 Март 2022 | 13:08   Прочети ...

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

  З А П О В Е Д № РД-15-069/07.02.2022 год.                                      На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112  ал. 1 т. 1 от Закона ...

08 Февруари 2022 | 15:24   Прочети ...

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

  З А П О В Е Д № РД-15-725/29.11.2021 год.                                                                           На основание чл. 44 ал. 2 от ...

29 Ноември 2021 | 11:36   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                    На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската...

19 Ноември 2021 | 13:36   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ        На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,   във връзка с чл.35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

12 Ноември 2021 | 09:14   Прочети ...

Прекратявам процедура за провеждане на публичен търг

  З  А  П  О  В  Е  Д   №  РД-15-658/28.10.2021 г.       На основание  чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от  Закона  за  местното  самоуправление и  местната...

28 Октомври 2021 | 16:08   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ      На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,  във връзка с чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската ...

18 Октомври 2021 | 10:27   Прочети ...