Категории

Търгове

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                      ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                              На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската...

04 Декември 2018 | 15:43   Прочети ...

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ                           

29 Ноември 2018 | 08:16   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                   ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                               На основание чл. ...

17 Октомври 2018 | 17:02   Прочети ...

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

    ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

29 Август 2018 | 16:45   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на Имот № 641.5 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в землище Етрополе,...

24 Август 2018 | 19:53   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                               ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                            На основание чл. 116 от ...

02 Август 2018 | 16:33   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕНа основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост,във ...

21 Юни 2018 | 18:03   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                             ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                                  На основание чл. 116, ал. 1 от Наред...

23 Май 2018 | 19:11   Прочети ...