Категории

Търгове

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                      На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   собственост,   във  връзка        чл. 35,  ал...

23 Ноември 2022 | 12:48   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                 ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ        На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   собственос...

30 Септември 2022 | 10:27   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                              ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ        На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската...

30 Септември 2022 | 08:22   Прочети ...

Заповед РД-15- 366 от 03.08.2022 год. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина

Заповед РД-15- 366 от 03.08.2022 год. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща  дървесина

04 Август 2022 | 08:29   Прочети ...

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – пасища, мери и ливади

          На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 102 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 ...

27 Юли 2022 | 16:14   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                      На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   собственост,   във  връзка        чл. 35,  ал...

26 Юли 2022 | 16:37   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                      На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   собственост,   във  връзка        чл. 35,  ал...

26 Юли 2022 | 16:36   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                      На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   собственост,   във  връзка        чл. 35,  ал...

26 Юли 2022 | 16:35   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                      На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   собственост,   във  връзка        чл. 35,  ал...

26 Юли 2022 | 16:35   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ                      На   основание   чл. 116  от  Наредба   №   5  за  общинската   собственост,   във  връзка        чл. 35,  ал...

26 Юли 2022 | 16:34   Прочети ...