Категории

Търгове

О Б Я В А

         На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 102 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 о...

24 Юли 2023 | 11:35   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве...

24 Юли 2023 | 11:31   Прочети ...

СУ ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем

СУ ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – „Кухня“, реално обособена ...

20 Юли 2023 | 16:56   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собс...

12 Юли 2023 | 11:09   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собс...

12 Юли 2023 | 11:07   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

23 Май 2023 | 14:35   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собст...

23 Май 2023 | 14:34   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

12 Май 2023 | 14:34   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собств...

12 Май 2023 | 14:33   Прочети ...

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии собственост на Община Етрополе

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии  собственост на Община Етрополе

04 Май 2023 | 12:50   Прочети ...