Категории

Търгове

ТЪРГ ДЪРВЕСИНА

  З А П О В Е Д   № РД-15-468/13.07.2021 год.                                                                          На основание чл. 44 ал. 2 о...

14 Юли 2021 | 16:41   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Реш...

26 Май 2021 | 16:32   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                          ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка...

26 Май 2021 | 15:03   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 7 от Закона за общинската собственост                         ...

27 Април 2021 | 15:54   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Реш...

27 Април 2021 | 15:53   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Р...

27 Април 2021 | 15:45   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Р...

27 Април 2021 | 15:44   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  На основание чл. 116 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Р...

27 Април 2021 | 15:43   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                                  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ     На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,...

23 Март 2021 | 15:45   Прочети ...

ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

                                                            ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ     На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост,  във ...

23 Март 2021 | 15:43   Прочети ...