Категории

Търгове

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ    На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собстве...

01 Април 2024 | 16:46   Прочети ...

ОБЯВЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ  –  СОФИЙСКА  ОБЛАСТ                Гр. Етрополе, пл.”Девети септември”№ 1,тел. 0720-68212, факс 0720-65011, e-mail:obstina@еtro...

06 Март 2024 | 15:40   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве...

01 Декември 2023 | 14:32   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве...

17 Октомври 2023 | 11:42   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве...

17 Октомври 2023 | 11:40   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ    На основание чл. 116 от Наредба 5 за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собств...

17 Октомври 2023 | 11:38   Прочети ...

О Б Я В А

         На основание чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 102 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 14, ал. 2 о...

24 Юли 2023 | 11:35   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собстве...

24 Юли 2023 | 11:31   Прочети ...

СУ ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем

СУ ”Христо Ясенов” организира конкурсна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – „Кухня“, реално обособена ...

20 Юли 2023 | 16:56   Прочети ...

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

  ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ   На основание чл. 116, ал. 1 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собс...

12 Юли 2023 | 11:09   Прочети ...