Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 08-00-15 ОТ 10.06.2024 Г.

10 Юни 2024 | 13:11 Прочетена: 56

От: Община Етрополе

Относно: „Спортна площадка за футбол на малко поле УПИ II - „училище“ в
кв. 45 по плана на с.Лопян, община Етрополе“

Списък от файлове
Уведомление Преглед