Категории

ОБЯВА ЗА РАБОТА - Шофьор

06 Юни 2024 | 11:39 Прочетена: 86

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността „Шофьор“

 

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Шофьор“:

1. Да отговаря на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.

2. Образование – средно.

3. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 1 година.

4. Шофьорска книжка.

5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

- предимство е професионален опит в направлението;

- наличието на „D“ категория е предимство.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Етрополе.

2. Автобиография по европейски формат.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Трудови/а книжки/а.

5. Документи за придобита квалификация.

6. Шофьорска книжка.

 

Кратко описание на длъжността:

Управлява поверения му автомобил по зададен маршрут.

Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път – проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростна кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила.

По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопастност на движението по пътищата.

При необходимост отстранява възникнали повреди.

Поддържа в техническа изправност и добро санитарно-хигенно състояние превозното средство в съответствие с изискванията за транспорт.

Следи за изтичане сроковете на застаховките и подновяването им.

Подготвя МПС за годишен технически преглед.

 

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите от 06.06.2024г. до 19.06.2024г. включително.

 

Документите на кандидатите се приемат в Община Етрополе, на адрес: гр.Етрополе, пл.”Девети септември” № 1, Община Етрополе, в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство” всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

За допълнителна информация – тел. 0720/68-203.

 

Орган по назначаването: Кмета на Община Етрополе