Категории

СЪОБЩЕНИЕ

18 Април 2024 | 22:07 Прочетена: 117

СЪОБЩЕНИЕ

от

18.04.2024 г.

 

 

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-240/16.04.2024 г. е одобрен проект за изменение на действащия подробен устройствен план – ПЗ(план за застрояване) за УПИ І-„Техническо училище по сградостроителство и общежитие”, кв. 133, гр. Етрополе.

Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.

 

 

гл. специалист „РПиОД”

/Хр. Дочева/