Категории

СЪОБЩЕНИЕ

11 Април 2024 | 09:46 Прочетена: 195

№ 10-2/02.04.2024г.

На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №10/02.04.2024г. от Главния архитект на Община Етрополе, за извършването на стоеж: ,,Пристройка, реконструкция и преустройство на жилищна сграда‘‘ разположена в УПИ VII-204, кв.13, по ПУП на с. Рибарица, община Етрополе.

Разрешението за строеж/заповедта/ е в отдел „УРТ”, стая 102/тел.68 250/ за обявяване на заинтересованите всеки ден от 8:00 до 17:00часа.

На основание чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област в 14 дневен срок от датата на получаване.

 

отдел „ТСУ,ИП и Е”