Категории

СЪОБЩЕНИЕ

02 Април 2024 | 16:39 Прочетена: 131

СЪОБЩЕНИЕ № 09-2/25.03.2024г.

 

 

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №09/25.03.2024г. относно извършването на строителство на обект: ,, Плътна ограда с височина Нmax=2.20м. с обща дължина L=77.10м.‘‘ находяща се в УПИ ХХIХ-831, кв.196, по ПУП на гр. Етрополе,община Етрополе‘‘

Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

отдел „ТСУ,ИП и Е”