Категории

СЪОБЩЕНИЕ

28 Март 2024 | 19:17 Прочетена: 88

СЪОБЩЕНИЕ № 06-1/25.03.2024г.

 

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №06/20.03.2024г. относно извършването на строителство на строеж: ,,Реконструкция на мостово съоръжение над р.Малък Искър при ПС, срещу кв.126, гр.Етрополе‘‘

 

Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

 

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област в 14-дневен срок от съобщението.

 

отдел „ТСУ,ИП и Е”