Категории

ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

26 Март 2024 | 13:53 Прочетена: 98

   На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) на интернет страницата на община Етрополе е публикувана Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе

    Проектът е придружен с мотиви за неговото приемане.

  Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 и чл.78, ал. 3 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на община Етрополе, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Методика за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе в Общинска администрация, на втория етаж, стая 202 или на следния електронен адрес: obs@еtropolebg.com