Категории

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 за общинската собственост

01 Март 2024 | 00:00 Прочетена: 150

          На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 за общинската собственост.  Проектът е придружен с мотиви за изменение на наредбата.

Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Етрополе, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 5 за общинската собственост, на е-mаil адрес:

obstina@etropolebg.com или в Центъра за обслужване на граждани, в Общинска администрация, на първия етаж.