Категории

Заповед на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

05 Февруари 2024 | 10:45 Прочетена: 87

Заповед № ПО-09-5974-4/30.01.2024 г. на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на гр. Етрополе на Директора на Областна дирекция "Земеделие" София област