Категории

Р Е Ш Е Н И Е № СО-11-ЕО/2024 г.

26 Януари 2024 | 09:18 Прочетена: 128

От: „КАМЕНИЦА – 3“ ЕООД

Относно: Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 27632.60.682 в гр. Етрополе, община Етрополе, с цел изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление и продажба с проектна мощност до 1 МWp”.