Категории

СЪОБЩЕНИЕ от 24.01.2024 г

26 Януари 2024 | 12:11 Прочетена: 215

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-047/24.01.2024 г. на Кмета на Община Етрополе е одобрен проект за подробен устройствен план – ПР и ПЗ за УПИ ІІ-121, кв. 30, с. Рибарица.

Проектната документация и приложенията към нея са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102.

                

                                     

гл. специалист „РПиОД”                                

       /Хр. Дочева/