Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 33-00-44/14.11.2023 г.

14 Ноември 2023 | 14:45 Прочетена: 236

От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Относно: Брегоукрепително съоръжение на десен бряг на съществуващо трасе на р. Малък Искър, кв. 25 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе“