Категории

ИСКАНЕ

06 Ноември 2023 | 17:39 Прочетена: 151

 

За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

                                      ВХ. № ЕО-Е-821-001/06.11.2023 г.

От: Община Етрополе

Относно: „Разширение на нов гробищен парк кв. 17“ в поземлен имот идентификатор № 27632.66.267 по КК и КР на гр. Етрополе, местността „Котката“, Община Етрополе.