Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 37-2/03.11.2023 г.

03 Ноември 2023 | 16:12 Прочетена: 174

 

            Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 37/02.11.2023 г. за строеж на „Спортни площадки за баскетбол и волейбол”, находящи се в УПИ І-„За СОУ”, кв. 50 по ПУП на гр. Етрополе.

            Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

                                   

 

            (публикувано на 03.11.2023 г.)                           Хр. Дочева

                                                                         гл. специалист “РПиОД”