Категории

РАЗГЛАСЯВАНЕ по реда на чл. 550, ал. 2 от ГПК

17 Август 2023 | 15:58 Прочетена: 116

 

ДО ВСИЧКИ

 

ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ по реда на чл. 550, ал. 2 от ГПК

 

 

Молба за обявяване на смърт на Алекс

 

Валентинов Василев, роден на 10.04.210 г. в гр. Етрополе

 

 

Разгласяването

 

се извършва във връзка с Разпореждане № 253 от 14.08.2023 г. по гр. д. № 20231830100247 по описа на Районен съд – Етрополе за 2023 г., Втори граждански състав, с което е постановено разгласяване от Община Етрополе на молбата на Красимира Мишева Ангелова с постоянен адрес: гр. Етрополе, бул. Малки Искър“ № 6А.

 

 

 

Съдебното заседание е насрочено

 

за разглеждане на 06.10.2023 г. от 09:40 часа.

 

 

 

 Приложение: Искова

 

молба до Районен съд – Етрополе.