Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 29-1-1/17.08.2023 г.

17 Август 2023 | 10:12 Прочетена: 82

На основание чл. 149 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със заповед № 29-1/16.08.2023 г.  е  допълнено разрешение за строеж № 29/19.11.2020 г. за строителство на строеж: „Оптично кабелно трасе за интернет обслужване на ПСОВ Митсубиши към РК „Елаците””, находящ се в регулационните граници на гр. Етрополе, по ул. с о.т. 491- до о.т. 497; републиканска пътна мрежа – път ІІ-37 и в поземлен имот № 640201 – горски път на ДГФ, землище на гр. Етрополе.

 

Заповедта и разрешението за строеж са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

 

  Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

          гл. специалист „РПиОД”                          (публикувано на 17.08.23 г.)                            

 

                  /Хр. Дочева/