Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 30-1/10.08.2023 г.

10 Август 2023 | 18:52 Прочетена: 150

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж № 30/10.08.2023 г. за строеж на “Жилищна сграда” в УПИ V-290, кв. 48 по ПУП на с. Бойковец.

            Разрешението за строеж и приложението към него са изложени в Общинска администрация гр. Етрополе, стая 102 за обявяване на заинтересуваните всеки ден от 8.00 до 17.00ч.

            На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

 

          гл. специалист „РПиОД”

                                            /Хр. Дочева/

           

  Публикувано на 10.08.2023 г.