Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № EO-E-375/15.05.2023 г.

16 Май 2023 | 13:50 Прочетена: 443

 

От: „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“ АД

Относно: „Разширяване на суровинната база на централа за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на базата на биомаса и когенерация на топлинна енергия“ в поземлен имот с идентификатор № 27632.62.668 (преобразуван от 000668, стар № 000664) в землището на гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област.