Категории

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 19-3/22.07.2021 г.

22 Юли 2021 | 13:54 Прочетена: 48

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за строеж №19/21.07.2021 г. за строителство на обект: „Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 13, гр.Етрополе“, по ПУП на гр.Етрополе“.

Разрешението за строеж е в отдел „ТСУ,ИПиЕ”,  стая 102 ( тел. 68250) за обявяване на заинтересованите лица  всеки ден от 8.00ч до 17.00 часа.

На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд София област  в 14-дневен срок от съобщението.

 

(публикувано на 22.07.2021 г.)                          

                                                                                   Отдел „ТСУ,ИП и Е