Категории

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на отчета на общинския бюджет към 31.12.2020 година на Община Етрополе

20 Юли 2021 | 09:23 Прочетена: 41

 

ПОКАНА

         На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.4 от Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Етрополе,

 

 

Председателят на Общински съвет Етрополе кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 28.07.2021г. от 17,00ч. в многофункционалната зала на НЧ „Тодор Пеев – 1871” гр. Етрополе

 

НА

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на отчета на общинския  бюджет към 31.12.2020 година

 

на Община Етрополе

           

 

            С уважение,

 

            Марин Маринов

            Председател на Общински съвет, гр.Етрополе

 

 

 

Списък от файлове
ДОКЛАД-ОТЧЕТ 2020 Преглед