Категории

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 94-00-295/22.04.2021г.

21 Май 2021 | 19:05 Прочетена: 83

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

                                      ВХ. № 94-00-295/22.04.2021г.

От: Веселка Христова Петкова, гр. Етрополе, ул. „Екатерина и Цеко Костови“ № 10

Относно: „Изграждане сграда на основно застрояване за жилищни нужди със застоена площ до 200 кв. м., разположена в ПИ с идентификатор                   № 05147.271.3, землището на с. Бойковец, община Етрополе“.