Категории

ОБЯВЛЕНИЕ

12 Април 2021 | 16:36 Прочетена: 98

                          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията


                     С Ъ О Б Щ А В А ,

   че със заповед № РД-15-216/09.04.2021 г. на Зам.-кмета на Община Етрополе е разрешено изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПР /план за регулация/ в частта на УПИ V52 и УПИ VІ52 в кв. 20 по плана на с. Рибарица, община Етрополе.
 
           (Публикувано на 12 Април 2021г.)

          ОТДЕЛ „ТСУ, ИП и Е”