Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 549/29.11.2023г.

    Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, при условията на чл. 61, ал.1  от АПК съ...

05 Декември 2023 | 15:11   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ №16-1/30.11.2023г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

04 Декември 2023 | 14:21   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 543/01.11.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

29 Ноември 2023 | 18:47   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 29.11.2023г.

 Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-639/28.11.20...

29 Ноември 2023 | 18:45   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ № 40-1/29.11.2023г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

29 Ноември 2023 | 14:36   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ № 41-1/29.11.2023г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

29 Ноември 2023 | 13:26   Прочети ...

Протокол по чл. 9, ал. 6 от Програмата за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе

Протокол по чл. 9, ал. 6 от Програмата за финансово подпомагане на студенти от Община Етрополе

29 Ноември 2023 | 11:59   Прочети ...