Категории

Обяви

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

  на Анализ на потребностите на Национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се фина...

11 Октомври 2023 | 17:01   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/06.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 57, ал. 1 и ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е...

10 Октомври 2023 | 17:01   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,    че със заповед № РД-15...

10 Октомври 2023 | 17:00   Прочети ...

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

09 Октомври 2023 | 17:02   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 352/28.08.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

05 Октомври 2023 | 14:32   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 35-1/05.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

05 Октомври 2023 | 08:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 34-1/04.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

04 Октомври 2023 | 17:54   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 04.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-531/03.10....

04 Октомври 2023 | 17:54   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.,  Общинска избирателна комисия Етрополе ще прове...

04 Октомври 2023 | 17:52   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗХ. № 24-00-259/03.10.2023 г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                         ИЗХ. № 24-00-259/03.10.2023 г.       От: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   Относно: „Разширяване...

03 Октомври 2023 | 17:23   Прочети ...