Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   отдел  “ТСУ,ИпиЕ”   На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 2...

29 Февруари 2024 | 09:09   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 30/30.01.2024г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

23 Февруари 2024 | 18:09   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 21/30.01.2024г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

23 Февруари 2024 | 18:07   Прочети ...

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв

Обявяване на длъжности за приемане на срочна служба вдоброволния резерв

15 Февруари 2024 | 14:15   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 10/23.01.2024г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

15 Февруари 2024 | 13:25   Прочети ...

Обява за актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година

"Обява за актуализация на Програма за управление и разпорежданес  имоти – общинска собственост през 2024 година"

13 Февруари 2024 | 19:28   Прочети ...

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили

09 Февруари 2024 | 11:18   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

ДО:   Илия Лазаров Саев,    с последен известен адрес: гр. София, ул. „Аксаков” Бл. 7, вх. Б, ет.1, ап. 2   Деляна Лазарова Саева-Фаризели,    с п...

07 Февруари 2024 | 10:18   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 05.02.2024 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-15-055/01.02....

05 Февруари 2024 | 10:47   Прочети ...

Заповед на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Заповед № ПО-09-5974-4/30.01.2024 г. на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за разпределение на ...

05 Февруари 2024 | 10:45   Прочети ...