Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ от 19.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-558/19.10...

20 Октомври 2023 | 13:03   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-5...

18 Октомври 2023 | 18:05   Прочети ...

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област на масивите за ползване на орна земя по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/...

17 Октомври 2023 | 17:15   Прочети ...

Във връзка с произвеждане на избори

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., ръководството на община Етрополе уведомява всички гр...

13 Октомври 2023 | 15:31   Прочети ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

  на Анализ на потребностите на Национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се фина...

11 Октомври 2023 | 17:01   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 01-2/06.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 57, ал. 1 и ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е...

10 Октомври 2023 | 17:01   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,    че със заповед № РД-15...

10 Октомври 2023 | 17:00   Прочети ...

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС

09 Октомври 2023 | 17:02   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 352/28.08.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

05 Октомври 2023 | 14:32   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 35-1/05.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

05 Октомври 2023 | 08:49   Прочети ...