Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 година, УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани лица и гласоподаватели, че...

19 Май 2021 | 15:11   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 14.05.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Счетоводител    Етрополе    Висше2    Младши експерт по програма "Старт на кариерата"    Етр...

17 Май 2021 | 11:01   Прочети ...

Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни на територията на Община Етрополе!

Заповед за забрана на пашата  на селскостопански животни на територията на Община Етрополе!

10 Май 2021 | 17:55   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,                                                                                                                                ...

05 Май 2021 | 18:27   Прочети ...

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

П Р О Т О К О Л  ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

29 Април 2021 | 15:32   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Уведомяваме Ви, че на 02.05.21 г. ще работи неделния пазар в гр. Етрополе. Всички посетители на пазара задължително трябва  да ...

29 Април 2021 | 15:28   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина

                                                                         О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно форми...

29 Април 2021 | 10:29   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,        Във връзка с Великденските празници, на неделния пазар в Етрополе на 25.04.2021 г. ще бъдат допуснати само земеделски п...

23 Април 2021 | 14:08   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-1/21.04.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

22 Април 2021 | 08:37   Прочети ...