Категории

Обяви

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 11.06.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование 1    Счетоводител Проект "Заетост за теб"    Етрополе    Висше2    Камериер/камериерка, хотел   ...

11 Юни 2021 | 15:03   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 11.06.2021г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-379/11.06.202...

11 Юни 2021 | 14:58   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Уважаеми съграждани,   Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности, днес на 11.06.2021 г. /петък/ водоподаването в района от Часовниковата кула д...

11 Юни 2021 | 10:00   Прочети ...

Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности.....

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Уведомяваме Ви, че поради ремонтни дейности по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общинск...

10 Юни 2021 | 18:05   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 12-1/10.06.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

10 Юни 2021 | 18:03   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,        На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, в...

09 Юни 2021 | 14:22   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 03.06.2021г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-351А/31.05.20...

03 Юни 2021 | 15:43   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 11-1/31.05.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

31 Май 2021 | 11:13   Прочети ...

Заповед № РД-15-336/27.05.2021 г. на Кмета на Община Етрополе

Заповед № РД-15-336/27.05.2021 г. на Кмета на Община Етрополе

27 Май 2021 | 19:40   Прочети ...

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВХ. № 94-00-295/22.04.2021г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                       ВХ. № 94-00-295/22.04.2021г. От: Веселка Христова Петкова, гр. Етрополе, ул. „Екате...

21 Май 2021 | 19:05   Прочети ...