Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 12.03.2021г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  №РД-15-148/12.03.202...

12 Март 2021 | 19:15   Прочети ...

ЗАПОВЕД НА РЗИ - СОФИЯ ОБЛАСТ № РД – 01 - 171 10.03.2021 г.

  На основание чл.63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, в изпълнение на Заповед РД-01-722/22.12.2020г., изм. със Заповед РД-01-99/15.02.2020г. ...

12 Март 2021 | 16:05   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

    ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на                                                   Оперативна програма „Раз...

08 Март 2021 | 08:58   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

    ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на                       Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”20...

08 Март 2021 | 08:53   Прочети ...

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград информира

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград информира своите клиенти, че поради технически причини през м. март 2021г. филиалът в гр. Етрополе ще обслужва...

05 Март 2021 | 15:17   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,    На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във...

05 Март 2021 | 11:31   Прочети ...

П Р О Т О К О Л за извършена проверка по чл. 37м от ЗСПЗЗ

  Днес, 23.02.2021 г., на основание чл. 37м  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,  във връзка с изискванията на чл...

02 Март 2021 | 09:44   Прочети ...

Във връзка с произвеждането Парламентарни избори 2021

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Във връзка с произвеждането Парламентарни избори 2021 на 04.04.21 г., уведомяваме всички заинтересовани лица и гласоподаватели,...

01 Март 2021 | 17:59   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 26.02.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Отговорник, спомагателни дейности     Трудовец    Висше2    Монтажник, електронни елементи  ...

01 Март 2021 | 11:10   Прочети ...

Неделен пазар

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  Уведомяваме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 28.02.2021 г. ще бъдат...

26 Февруари 2021 | 15:16   Прочети ...