Категории

Обяви

ОБЯВА ЗА РАБОТА - ФЕЛДШЕР

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността „Медицински фелдшер“   Кандидатите за длъжността следва д...

30 Май 2024 | 20:04   Прочети ...

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 23.05.2024г.

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 23.05.2024г.   Длъжност Община Образование 3 8142-1014/Машинен опера...

27 Май 2024 | 12:02   Прочети ...

Съобщение

О Б Щ И Н А Е Т Р О П О Л Е   Отдел “ТСУ,ИПиЕ”     На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4, ал. 2 ...

27 Май 2024 | 11:57   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. ...

23 Май 2024 | 00:00   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връзка с чл. ...

23 Май 2024 | 00:00   Прочети ...

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 17.05.2024г.

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 17.05.2024г.   Длъжност Община Образование 3 8142-1014/Машинен опера...

17 Май 2024 | 20:10   Прочети ...

Oбявa за работа - Старши експерт „Образование и култура“

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ   обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността Старши експерт „Образование и култура“   Кандидатите за д...

14 Май 2024 | 17:03   Прочети ...

Съобщение

О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е   На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията   С Ъ О Б Щ А В А ,   че с р...

14 Май 2024 | 12:24   Прочети ...

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 10.05.2024г.

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 10.05.2024г.   Длъжност Община Образование 2 8219-2002/Монтажник, из...

10 Май 2024 | 16:50   Прочети ...