Категории

Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 37-2/03.11.2023 г.

              Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общинат...

03 Ноември 2023 | 16:12   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е   № 433/05.10.2023г.  

  Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 6...

02 Ноември 2023 | 16:11   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № 479/27.10.2023г.

         Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията и § 4, ал. 2 ат ДР на ЗУТ, във връз...

02 Ноември 2023 | 16:10   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 429/05.10.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

31 Октомври 2023 | 16:23   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е № 414/05.10.2023г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, при условията на § 4 от ПЗР на ЗУТ и чл. 61,...

31 Октомври 2023 | 16:22   Прочети ...

Съобщение Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

27 Октомври 2023 | 18:49   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 27.10.2023г.

Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-15-574/26.10.202...

27 Октомври 2023 | 16:21   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 27.10.2023г.

            Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-15-5...

27 Октомври 2023 | 16:20   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 36-1/27.10.2023 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издад...

27 Октомври 2023 | 16:19   Прочети ...

Заповед РД-15-569 от 26.10.2023 г.

Заповед РД-15-569 от 26.10.2023 г.

26 Октомври 2023 | 17:05   Прочети ...