Категории

Обяви

Съобщение

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че приемните дни за работа с граждани на  Отдел  „Тeриториално и селищно устройство, инвестиционна политика и ...

19 Април 2024 | 14:00   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ от 18.04.2024 г.     Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че...

18 Април 2024 | 22:07   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 17.04.2024г.   Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията съобщава, ...

17 Април 2024 | 19:02   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

№ 10-2/02.04.2024г. На основание чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издадено разрешение за ст...

11 Април 2024 | 09:46   Прочети ...

Обява за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година

   УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 10 от Закона за...

04 Април 2024 | 00:00   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 09-2/25.03.2024г.     Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява...

02 Април 2024 | 16:39   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 08-2/25.03.2024г.     Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява...

02 Април 2024 | 16:37   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 07-2/25.03.2024г.     Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява...

02 Април 2024 | 16:34   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ № 06-1/25.03.2024г.   Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява ж...

28 Март 2024 | 19:17   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-191/26.03...

27 Март 2024 | 08:43   Прочети ...