Категории

Обяви

Инвестиционно предложение № 08-00-18 ОТ 25.06.2024 Г.

От: Община ЕтрополеОтносно: „Обект 6: Неремонтиран участък на път SFO 2263  /II-37, Джурово- Етрополе/ Малък Искър - Брусен - Черни дел от км 0+00 ...

25 Юни 2024 | 14:33   Прочети ...

Инвестиционно предложение № 08-00-18 ОТ 25.06.2024 Г.

От: Община ЕтрополеОтносно: „Обект 5: Неремонтиран участък на път SFO2264 /II-37, Етрополе- Златица/ - Бойковец от км 0+300 до км 3+709.81 (по съще...

25 Юни 2024 | 14:29   Прочети ...

Съобщение № 15-2/17.06.2024г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

25 Юни 2024 | 13:23   Прочети ...

Съобщение № 14-2/17.06.2024г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

25 Юни 2024 | 13:22   Прочети ...

Съобщение № 13-2/17.06.2024г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

25 Юни 2024 | 13:15   Прочети ...

Съобщение № 12-2/17.06.2024г

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

25 Юни 2024 | 13:14   Прочети ...

Съобщение

Информация във връзка с изплащане на възнагражденията на членовете на СИК от проведените на 09.06.2024 г. избори за народни представители и членове...

24 Юни 2024 | 14:59   Прочети ...

Инвестиционно предложение изх. № 33-00-49/20.06.2024 г.

Относно: „Разширяване на съществуващ гробищен парк в имот с идентификатор № 27632.66.269 по КК и КР на гр. Етрополе, местността „Котката“, Община Е...

21 Юни 2024 | 10:25   Прочети ...

Съобщение Изх. № РР-04-46(1)/20.06.2024 г.

      Относно: „Брегоукрепително съоръжение на десния бряг на съществуващото трасе на р. Малък Искър, кв. 25 по плана на гр. Етрополе, Община Етроп...

21 Юни 2024 | 10:23   Прочети ...

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 21.06.2024г.

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 21.06.2024г.   Длъжност Община Образование 3 8142-1014/Машинен опера...

21 Юни 2024 | 00:00   Прочети ...