Категории

Обяви

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във вр...

15 Април 2021 | 14:47   Прочети ...

ОБЯВЛЕНИЕ

                          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                      С Ъ О Б Щ А В А ,   че със запов...

12 Април 2021 | 16:36   Прочети ...

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - Ботевград към 09.04.2021г.

№ по ред    Длъжност    Месторабота    Образование1    Учител, детска градина    Етрополе    Висше2    Товарач    Етрополе    Средно3    Личен асис...

12 Април 2021 | 10:20   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 73/12.03.2021г.

 Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.129, ал.2 и чл. 131 от Закона за устройство на територията,...

09 Април 2021 | 18:58   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 70/12.03.2021г.

Община Етрополе, отдел „ТСУ,ИП и Е”, на основание чл. 61, ал.1  от АПК във връзка с чл.129, ал.2 и чл. 131 от Закона за устройство на територията, ...

09 Април 2021 | 18:57   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,            Уведомяваме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 11.04.2021 г. ще бъда...

09 Април 2021 | 15:37   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията        С Ъ О Б Щ А В А ,   че с решение № 257 от 25.03.2021г. /протокол № 19/ н...

09 Април 2021 | 15:36   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

О Б Я В Аза провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военнаслужба на лица, завършили граждански средни или висши училища встранат...

08 Април 2021 | 09:17   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

                     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията                                                           ...

07 Април 2021 | 18:47   Прочети ...

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград информира

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград информира своите клиенти, че поради технически причини през м. април 2021г. филиалът в гр. Етрополе ще обслужв...

06 Април 2021 | 12:34   Прочети ...