Категории

Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”   На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията     С Ъ О Б Щ А В А,...

27 Март 2024 | 00:00   Прочети ...

ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

   На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) на интернет страницата на община Етрополе е публикувана Метод...

26 Март 2024 | 13:53   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ

О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   Отдел  “ТСУ,ИПиЕ”   На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията     С Ъ О Б Щ А В А,...

26 Март 2024 | 00:00   Прочети ...

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 22.03.2024г.

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 22.03.2024г.   Длъжност Община Образование 1 9329-0001/Комплектовач ...

25 Март 2024 | 10:46   Прочети ...

Стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

СЪОБЩЕНИЕ   УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ, УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,   Уведомяваме Ви, че в Община Етрополе стартира процедура за избор н...

21 Март 2024 | 09:00   Прочети ...

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 15.03.2024г.

Свободни работни места обявени в дирекция "Бюро по труда" – Ботевград към 15.03.2024г.   Длъжност Община Образование 2 9215-0006/Общ работник,...

15 Март 2024 | 16:52   Прочети ...

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията     О Б Щ И Н А   Е Т Р О П О Л Е   С Ъ О Б Щ А В А,   че със заповед № РД-15-1...

11 Март 2024 | 15:31   Прочети ...

Заповед на основание чл.99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА гр. Етрополе, пл. “Девети септември” № 1, тел. 0720/68243, obstina@etropolebg.com З А П О В Е Д   № ……………………….   ...

06 Март 2024 | 15:47   Прочети ...

Проект на Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и комунално стопанство - Етрополе”

             На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Правилник за организацията,...

01 Март 2024 | 00:00   Прочети ...

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 за общинската собственост

          На основание чл. 26, ал. 3, ал. 4  и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредб...

01 Март 2024 | 00:00   Прочети ...