Категории

Обяви

Обява за работа - Шофьор сметосъбираща техника

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ във връзка със създаване на БКС обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността „Шофьор на сметосъбираща тех...

15 Юли 2024 | 16:54   Прочети ...

Обява за работа - Шофьор на автобус

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността „Шофьор на автобус“ Кандидатите за длъжността следва да прит...

15 Юли 2024 | 16:51   Прочети ...

Обява - Национална гвардейска част, гр. София

О Б Я В А за провеждане на конкурс на 25.09.2024 г. и 26.09.2024 г. във в.ф. 54 800 – Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни ...

08 Юли 2024 | 15:05   Прочети ...

Обявление за процедура за съдебни заседатели

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕТРОПОЛЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД               На основание чл. 21...

02 Юли 2024 | 09:30   Прочети ...

Съобщение

О Б Щ И Н А  Е Т Р О П О Л Е     С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 27.06.2024г.   Общинска администрация гр.Етрополе, на основание чл.129, ал.5 от Закона за уст...

27 Юни 2024 | 16:35   Прочети ...

Инвестиционно предложение № 08-00-21 ОТ 25.06.2024 Г.

От: Община ЕтрополеОтносно: „Обект  7: Неремонтиран участък на път SFO3269 /II - 37/ - Етрополе - Язовира от км 0+000 до км 2+748.72 (габарит - по ...

25 Юни 2024 | 14:35   Прочети ...

Инвестиционно предложение № 08-00-20 ОТ 25.06.2024 Г.

От: Община ЕтрополеОтносно: „Обект  8: Неремонтиран участък на път SFO3268  /II - 37/ -Етрополе - с. Горунака от км 0+000 до км 3+602.70 (габарит п...

25 Юни 2024 | 14:35   Прочети ...