Категории

Обяви

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,                                                                                                                                ...

05 Май 2021 | 18:27   Прочети ...

П Р О Т О К О Л ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

П Р О Т О К О Л  ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

29 Април 2021 | 15:32   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Уведомяваме Ви, че на 02.05.21 г. ще работи неделния пазар в гр. Етрополе. Всички посетители на пазара задължително трябва  да ...

29 Април 2021 | 15:28   Прочети ...

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина

                                                                         О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно форми...

29 Април 2021 | 10:29   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,        Във връзка с Великденските празници, на неделния пазар в Етрополе на 25.04.2021 г. ще бъдат допуснати само земеделски п...

23 Април 2021 | 14:08   Прочети ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е № 10-1/21.04.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията уведомява жителите на Общината, че е издаде...

22 Април 2021 | 08:37   Прочети ...

СЪОБЩЕНИЕ от 21.04.2021 г.

Общинска администрация гр. Етрополе, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-15-249/20.04...

21 Април 2021 | 11:43   Прочети ...

Неделен пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,         Уведомяваме Ви, че във връзка с епидемиологичната обстановка, на неделния пазар в Етрополе на 18.04.2021 г. ще бъдат д...

16 Април 2021 | 15:34   Прочети ...

Проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във вр...

15 Април 2021 | 14:47   Прочети ...