Категории

Банкови сметки

ЕИК: 000776259

АКТУАЛНИТЕ СМЕТКИ В БАНКИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ СА КАКТО СЛЕДВА:

БЮДЖЕТНА: IBAN: BG69CECB97903143120302

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

IBAN: BG73CECB97908443120302 - ПРИХОДИ

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ


НАБИРАТЕЛНА - IBAN: BG17CECB97903343120300

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ


Всички видове данъци и такса битови отпадъци могат да се платят на касата в Общината, с пощенски запис и по банков път.

За плащане по банков път:

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG73CECB97908443120302

Вид плащане 448007 за такси административни услуги

Вид плащане 448001 за такси технически услуги

Вид плащане 441400 за патентен данък

Вид плащане 442100 за данък недвижим имот

Вид плащане 442300 за данък МПС

Вид плащане 442500 за данък придобиване

Вид плащане 442800 за туристически данък

Вид плащане 442400 за такса битови отпадъци

Получател Община Етрополе

СМЕТКАТА ПО КОЯТО ПОСТЪПВАТ СУМИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ Е:

ЦКБ АД КЛОН ЕТРОПОЛЕ

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG73CECB97908443120302

КОД ПЛАЩАНЕ:44000