Категории

Услуги търговия, туризъм, транспорт

 

 

Списък документи
594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - Заявление - Копие Преглед
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение - Заявление Преглед
2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон - Заяление Преглед
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране Преглед
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства - Заявление Преглед
2047 Категоризация на места за настаняванеdocx Преглед
2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта - Заявление Преглед
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение Преглед
2089 Потвърждаване или промяна на категорията на туристически обект Преглед
Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти Преглед
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта - Заявление Преглед
3122 Регистриране на места за настаняване клас В - апартанти за гости и стаи за гости Преглед
3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти Преглед
3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общ. собств. за извършв. на търг. и друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи - Заявление Преглед