Категории

Регистри ТСУ

Списък документи
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП Преглед
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2017 год. Преглед
Регистър Въвеждане в експлоатация 2003-2018 Преглед
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2018 год. Преглед
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ- 2018 год. Преглед
Регистър разрешения за строеж 2000-2016 Преглед
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП Преглед
Регистър разрешения за строеж 2017-2019 Преглед
РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2004-2019 Преглед
Регистър разрешения за строеж 2017-2020г Преглед
Технически паспорти на строежите - 2020 година Преглед
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ 2017-2020 Преглед
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2017-2020 Преглед
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2021 год. Преглед
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ Преглед
Регистър разрешения за строеж 2017-2022 Преглед
Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация 2003-2022 Преглед
Регистър на Тех. паспорти 2009-2022 Преглед
Регистър за промяна на предназначението по чл.147а - 2022г. Преглед