Категории

Заместник кметове

Росица Иванова Христова

Ресор: Икономическа дейност, общинска собственост, здравеопазване, просвета, култура,  благоустройство, туризъм и спорт
Родена на 02.07.1961г. в с. Джурово,обл. Софийска.
Завършила средно образование в ПТ „Асен Златаров”- математическа паралелка гр. Ботевград.
Висше образование – Румъно – българска филология в гр. Букурещ - Румъния.
Магистър : „Социални дейности” – ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
Квалификация: „Европейски административни практики” в Софийски университет „Климент Охридски”.
Омъжена с две дъщери


Станка Василева Димитрова

Завършила средно образование в СОУ "Христо Ясенов" - Етрополе, висше образование в СУ "Климент Охридски, специалност "Българска филология".

Омъжена, с две деца.