Категории

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

 

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

 Чрез сайта може:

 -Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

 -Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

  -Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

 -Служебни справки в избирателните списъци;

 -Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

 -Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

 Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

 Чрез SMS

 Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 Чрез стационарен или мобилен телефон

 Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.