Категории

Публичен регистър ЗПКОНПИ

Публичен регистър по чл.35 от ЗПКОНПИ към 30.06.2021г.

Публичен регистър по чл.35 от ЗПКОНПИ към 30.06.2021г.

Прочети ...

Публичен регистър ЗПКОНПИ-2018

   ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в общинска администрация - Етрополе № по ред Входящ № и дата на представяне В...

Прочети ...