Категории

Профил на купувача

Supply of joint integrated system for early warning of floods within project № CB007.2.31.178 “Setting up of a system for prevention and early warning of floods”, financed under Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme

Supply of joint integrated system for early warning of floods within project № CB007.2.31.178 “Setting up of a system for prevention and early war...

09 Септември 2019   Преглед

Supply of all-terrain cross over vehicle within project № CB007.2.31.178 “Setting up of a system for prevention and early warning of floods”, financed under Interreg-IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme

Supply of all-terrain cross over vehicle within project № CB007.2.31.178 “Setting up of a system for prevention and early warning of floods”, finan...

02 Септември 2019   Преглед

Корекция на речните корита на р. Ябланица и р. Малък Искър – в определени участъци

  ПРЕДМЕТ: „Корекция  на речните корита на р. Ябланица и р. Малък Искър – в определени участъци“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Кор...

27 Август 2019   Преглед

„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе“

„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“...

27 Август 2019   Преглед

Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България

  ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България“   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГ...

21 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - доставка на работно облекло

Пазарни консултации - доставка на работно облекло

20 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - доставка на оборудване и обзавеждане

Пазарни консултации - доставка на оборудване и обзавеждане

20 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - доставка на материали и консумативи

Пазарни консултации - доставка на материали и консумативи

20 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - мерки за информация и комуникация

Пазарни консултации - мерки за информация и комуникация

20 Август 2019   Преглед

Пазарни консултации - ремонтни дейности

Пазарни консултации - ремонтни дейности

20 Август 2019   Преглед